Waxing price list

Waxing

Full leg

$55

3/4 Leg

$40

1/2 Leg

$30

Underarm

$25

Bikini

$25

G-String

$35

Brazilian

$60

First time 

Brazilian

$45

Maintenance 

Full arm

$38

1/2 Arm

$30

Eyebrow

20

Lip

$15

Chin

$10

Face

$18

Cheeks 

Facial wax duo

$32

Any two facial wax

Facial wax trio

$38

Any three facial wax